Baggerwerk

Baggerwerkzaamheden zijn van groot belang voor het behoud van een goede waterkwaliteit, de afvoer van (hemel)water en het in stand houden van de juiste vaardiepte. Zeldenrijk Groenvoorziening beschikt over specialistisch materieel voor kleinschalige baggerwerkzaamheden, zoals het verwijderen van slib uit vijvers, sloten, kanalen en natuurgebieden.