Waterwerk

Waterwerken zijn ook een onderdeel van de werkzaamheden waar Zeldenrijk Groenvoorziening zich op toelegt. Van het vervangen van waterwerken als het maken van stuwen en duikers tot het aanleggen van damwanden en natuurvriendelijke oevers.